Støtt oss med

Besøksadresse: Nordsjøvegen 710, 4352 Kleppe
Postadresse: Postboks 31, 4358 Kleppe
Kontonr. 3290 07 70749.

Debutant kurs

Lisenskurs

For å begynne aktivt med trening og løp må man først ta lisenskurs. Kurset består av en teoretisk og en praktisk del. Under teori-delen blir det gjennomgått flaggregler, kjøredisiplin, sikkerhetsutstyr etc. I den praktiske delen kjører debutantene en og en på banen og de blir vist ulike signal-flagg og skal da demonstrere at de kan handle deretter.

Vi holder lisenskurs for debutanter flere ganger pr. sesong. Når det er nok påmeldte vil vi annonsere dato samt kontakte de som har meldt seg på.

Elektronisk påmelding kan gjøres her:     

Påmeldinger: