Støtt oss med

Besøksadresse: Nordsjøvegen 710, 4352 Kleppe
Postadresse: Postboks 31, 4358 Kleppe
Kontonr. 3290 07 70749.

Om kartsporten

Gokart er spennende, utviklende og gir sitrende glede !

Gokart er en motorsport som egner seg like godt for jenter og gutter. De kjører sammen, i samme klasser, og deltar på helt like vilkår. Her er det dyktighet, konkurranseinstinkt og kjøreferdighet som er avgjørende for resultatene som oppnås.

Sporten gir selvtillit. Unge bygges opp positivt ved å mestre sin gokart. Her trenes ferdighet og forståelse side om side.

Gokart blir felles interesse og "lim" i mange familier. Det vokser fram "familieteam" der søsken, mor og far alle spiller viktige roller for at resultatmål skal nås. Hver og en som har en oppgave er like viktig.

Det fellesskapet som etableres innad i teamet og blant venner og konkurrenter har stor betydning også for livet utenfor gokartsporten.

Barn og unge lærer at samarbeid gir resultater, at konkurranse ikke er fiendeskap og at dyktighet skapes over tid. Forberedelse, nøyaktighet og tålmodighet må til for å lykkes.

At gokart har vært platformen for de fleste av dagens stjerner i Formel 1 er et faktum - og for unge talenter og deres støtteapparat er dette en kilde til inspirasjon.

Sett et fornuftig mål for den satsningen dere ønsker å gjøre, deretter kan målet heves til det nivået som passer for dere.