Støtt oss med

Besøksadresse: Nordsjøvegen 710, 4352 Kleppe
Postadresse: Postboks 31, 4358 Kleppe
Kontonr. 3290 07 70749.

Historie

Klepp Karting Klubb ble offisielt stiftet (i stua mi, Sollia 10 i Verdalen) den 23. mars 1984.
Vi var en gjeng som hadde arbeidet med diverse baneprosjekter/ planer i nesten 2 år.
Første styret i klubben besto av følgende:
Asbjørn Aanestad, formann
Per Nysted, nestformann
Karl Kleppe, sekretær
Tor Stavnheim, kasserer
Sveinung Kleppe, materialforvalter
og øvrige styremedlemmer:
Kjell Sverre Braut og Tore Hauge
 
Vi hadde flere konkrete prosjekter til bane, Laland og et annet prosjekt nord for der banen ligger i dag.
 
Omsider var alle søknader godkjent, og noen av dem som skal ha hovedæren for at banen ble en realitet er disse:
Lars Brunes (ordfører i Klepp)
Harald Thu  (Entreprenør og byggeleder)
Rune Espedal (tegnet banetrasseen)
Stein Arild Boi Pedersen og Gunnleif Borsheim ( maskinpark)
Sveinung Kleppe (laget lysanlegget + el.planlegging)
Karl Kleppe og Halvdan Krohn (PR, kursvirksomhet)
mange andre burde også stått på denne listen, håper de som
jeg ikke kommer på i farten melder seg.
 
Lørdag 20. desember 1986 startet arbeidet med å bygge banen.
 
Første løp ble arrangert 26. april 1987, og da var banen den suverent flotteste og beste i landet, med strøm, trykkluft og overbygget depotanlegg med plass til nesten100 startende.
Vi hadde mange "fighter" med NBF om lysanlegget som erstattet flaggvakter, men vi fikk invitert FIA's internasjonale banegodkjennings "general", Robert Langford over fra England, og han godkjente  med begeistring banen som to-stjerners.
 
 
Karl Kleppe