Støtt oss med

Besøksadresse: Nordsjøvegen 710, 4352 Kleppe
Postadresse: Postboks 31, 4358 Kleppe
Kontonr. 3290 07 70749.

Treningsavgift for karting

Førere som både er medlemmer i og som kjører for KNA Klepp Motorsport skal ha fordeler – og førere som representerer klubben på løp og i cup-sammenheng skal ha fordeler. For å trene ved anlegget til KNA klepp Motorsport har vi for 2017 følgende avgifter:

Beskrivelse

Pris

Kommentar

Engangslisens.

Brukes ved prøving av motorsport gren, og gjelder for fører og eventuelt medbrakt gokart.

75

Pr dag.

Treningsavgift må også betales.

Leie av klubb gokart

Benyttes når interesserte ønsker å prøve gokart, maks to dager, deretter eget utstyr.

300

Pr dag

Treningsavgift må også betales.

Treningsavgift:

For klubbmedlemmer som har førerlisens og vognlisens.


For andre gokartklubbers medlemmer som har førerlisens og vognlisens


Helårs treningsavgift for KNA Klepp medlemmer.


Halvårs treningsavgift for KNA Klepp medlemmer

 


200

 

 

300


1800


900


Pr dag. Halv pris for familiemedlem nr to, tre osv. Dersom familiemedlem to er cadetti trener denne gratis.


Pr dag (ingen gjeldende rabattavtaler)


Halv pris for familiemedlem to, tre osv.


Gjelder fra 1. August. Halv pris for familiemedlem to, tre osv. 

Baneleie Kjøreskoler 

800

Pr elev pr dag

Baneleie MC klubber

Mandag, torsdag, fredag kl9-15 eller kl15-21

Søndager kl10-15 eller kl15-20

F.eks Senior MC 

4000

Baneleie ikke motoriserte:

F.eks sykkelløp på lukket bane. 

2000

 

Baneleie bilklubber:

Mandag, torsdag, fredag kl9-15 eller kl15-21

Mandag, torsdag, fredag kl9-21

Søndager kl10-15 eller kl15-20

Søndager kl10-20

F.eks Porsche klubben, gatebilklubber
5000

9000

5000

9000 
 

Annet:

Regulert i form av egen leieavtale.

F.eks Veteranbilklubben, Stavanger RR, UMS, Gokartutleie

Avtal med utleie koordinator, post@kartservice.no

Sponsing

Medlemmer som selger et sponsor skilt / web logo for klubben vil få refundert årsavgift for et år.

Kontakt Sponsor koordinator for ytterligere informasjon.

Innbetaling av årsavgift

Treningsavgiften skal betales før første trening på banen dette året til :

KNA Klepp Motorsport

Postboks 31

4358 Kleppe

Kontonr. 3290 07 70749.

NB!! OPPGI FØRERENS NAVN I MELDINGSFELTET.

Det vil være nødvendig å framvise kvittering for betalt treningsavgift ved alle treninger sammen med vognlisens, fører lisens og evt. foresatt lisens.

Trenings ansvar

Hver foresatt eller myndig utøver skal være treningsansvarlig en tirsdag og en lørdag iløpet av sesongen. Meld inn de dagene man foretrekker til Trenings-koordinator.

Treningsansvarlige som er satt opp på de enkelte treningene er registrert under meny valget Kalender, se link.

Bruk av bane

Det er fast trening for gokart på tirsdag fra kl 17:00 til 20:00 og lørdag fra kl 10:00 til 16:00. All bruk av banen utover nevnte treningstider skal avtales med styre. Privat privat bruk av bane for medlemmer skal avtales med styre (minimum to personer i styre) . Leie av bane avtales for andre klubber eller firma avtales med baneutleie koordinator, eller med styre.

Det skal ikke kjøres på banen banen etter kl 20:00 på hverdager, og etter 16:00 på lørdag og søndag.

Oversikt over planlagt bruk av bane finnes under menyvalget Kalender, se link.

Dugnad

Hvert medlem skal ha minimum 5 timer dugnad hver sesong, eller kunne betale seg fri med 1000,-

Dugnads timer blir registrert, og ved sesongslutt vil det bli sendt faktura til dem som ikke har vært på dugnad, og heller ikke betalt.

Dersom datoen for dugnad ikke passer kan man få tildelt en oppgave som må utføres innen en tidsfrist.

Dette kan avtales med Dugnads koordinator .