Trening

Faste treningstider for gokart er:
Tirsdager kl 17.00 til 20.00
Søndager kl 12.00 til 18.00

Trenings ansvar

Hver foresatt eller myndig utøver skal være treningsansvarlig en tirsdag og en lørdag iløpet av sesongen. Meld inn de dagene man foretrekker til Trenings-koordinator.

Treningsansvarlige som er satt opp på de enkelte treningene er registrert under meny valget Kalender, se link.

For gokart gjelder følgande priser:

Innbetaling av helårs treningsavgift

Treningsavgiften skal betales før første trening på banen dette året til :

KNA Klepp Motorsport

Postboks 31

4358 Kleppe

Kontonr. 3290 07 70749.

NB!! OPPGI FØRERENS NAVN I MELDINGSFELTET.

Det vil være nødvendig å framvise kvittering for betalt treningsavgift ved alle treninger sammen med vognlisens, fører lisens og evt. foresatt lisens.

Sponsing

Medlemmer som selger et sponsor skilt / web logo for klubben vil få refundert årsavgift for et år.

Kontakt Sponsor koordinator for ytterligere informasjon.

 

Løp

Vestlandsmesterskapet 2020: 

Haugesund: 25. april (utsatt på ubestemt tid)

Førde: 31. mai

Bergen: 15. agust

Klepp: 29. august

 

Mesterskap

Info om mesterkap kommer..

 

Nybegynnerkurs

Lisenskurs
For å begynne aktivt med trening og løp må man først ta lisenskurs. Kurset består av en teoretisk og en praktisk del. Under teori-delen blir det gjennomgått flaggregler, kjøredisiplin, sikkerhetsutstyr etc. I den praktiske delen kjører debutantene en og en på banen og de blir vist ulike signal-flagg og skal da demonstrere at de kan handle deretter.
Vi holder lisenskurs for debutanter flere ganger pr. sesong. Når det er nok påmeldte vil vi annonsere dato samt kontakte de som har meldt seg på.

Påmelding:

Takk! Påmeldingen er mottat! Oppdater siden for å se navnet ditt i listen.

Fornavn fører
Alder
Meriton
33
Sondre
22
Markus
14
Simen
7
Jesper
8
Tore
19
Tom-Kenneth
40
Nelian
5
Erling
24
Petrikke
14
Sondre
9
Jonatan
6
Jonas Rusdal
11
karen
8
William
12
Aksel-Theodor
24
Torjus
5
Eskil
12
Hans
7
Morten
48
DAVID SMEDVIG
6
Sigurd Oliver
6
Bjørnar
31
Tord
6
Reiar
6
Markus
30
Thierry
50
Benedicte
25
Jakob
15
Andreas
11
Helene
12
Helge
10
Arian
6
Alexsander
23
Ole Kristian
23
Jonas
24
Sindre
23
Morten
21
Andreas
25
Andreas
24
Bjørnar
24
Andrea
22
Kristian
23
Rolv
24
Adrian
8
Nicolai
10
Markus
13
Jakob
12
Martinius Engesæther
6
Nina
33
Jakob
8
Lars Didrik
12
Thomas
36
Patrtik
48
Petter
38
Kristoffer
6
Michael
12
Ole
26
Angus
10