top of page
Trening

Trening

Faste treningstider for gokart er:
Tirsdager kl 17.00 til 20.00
Søndager kl 12.00 til 18.00

Trenings ansvar

Hver foresatt eller myndig utøver skal være treningsansvarlig en tirsdag og en lørdag iløpet av sesongen. Meld inn de dagene man foretrekker til Trenings-koordinator.

Treningsansvarlige som er satt opp på de enkelte treningene er registrert under meny valget Kalender, se link.

For gokart gjelder følgande priser:

Innbetaling av helårs treningsavgift

Treningsavgiften skal betales før første trening på banen dette året til :

KNA Klepp Motorsport

Postboks 31

4358 Kleppe

Betaling skjer via Spond. Ta kontakt med Kitti Verdal på telefon 98465542 ved spørsmål.

Det vil være nødvendig å framvise kvittering for betalt treningsavgift ved alle treninger sammen med vognlisens, fører lisens og evt. foresatt lisens.

Sponsing

Medlemmer som selger et sponsor skilt / web logo for klubben vil få refundert årsavgift for et år.

Kontakt Sponsor koordinator for ytterligere informasjon.

Løp

Løp

Vestlandsmesterskapet 2020: 

Haugesund: 25. april (utsatt på ubestemt tid)

Førde: 31. mai

Bergen: 15. agust

Klepp: 29. august

Mesterskap

Mesterskap

Info om mesterkap kommer..

Nybegynnerkurs

Nybegynnerkurs

Lisenskurs
For å begynne aktivt med trening og løp må man først ta lisenskurs. Kurset består av en teoretisk og en praktisk del. Under teori-delen blir det gjennomgått flaggregler, kjøredisiplin, sikkerhetsutstyr etc. I den praktiske delen kjører debutantene en og en på banen og de blir vist ulike signal-flagg og skal da demonstrere at de kan handle deretter.
Vi holder lisenskurs for debutanter flere ganger pr. sesong. Når det er nok påmeldte vil vi annonsere dato samt kontakte de som har meldt seg på. 

Dersom du ønsker å melde deg på et av våre debutant-kurs sender du en mail til Tone på mail-adresse: toneyk71@outlook.com

bottom of page