Våre tjenester

Prisliste

Ta kontakt med utleiekoordinator (post@kartservice.no) for spørsmål. 

Faste avtaler blir regulert gjennom egne leieavtaler. Ta kontakt med styret.

Jæren Maskinering

Velde

SR-bank

Øksnevad VGS

LubeTech

Simex

Steinsland & Co

Swire Oilfield Services

Stillaspartner

Bohn Container

Knapphus

Hydrawell

Westco

© 2020 by KNA Klepp.