top of page
Våre tjenester

Prisliste

Ta kontakt med utleiekoordinator (post@kartservice.no) for spørsmål. 

Faste avtaler blir regulert gjennom egne leieavtaler. Ta kontakt med styret.

bottom of page