top of page
Om kartsporten

Om kartsporten

Gokart er spennende, utviklende og gir sitrende glede !


Gokart er en motorsport som egner seg like godt for jenter og gutter. De kjører sammen, i samme klasser, og deltar på helt like vilkår. Her er det dyktighet, konkurranseinstinkt og kjøreferdighet som er avgjørende for resultatene som oppnås.

 

Sporten gir selvtillit. Unge bygges opp positivt ved å mestre sin gokart. Her trenes ferdighet og forståelse side om side.
Gokart blir felles interesse og "lim" i mange familier. Det vokser fram "familieteam" der søsken, mor og far alle spiller viktige roller for at resultatmål skal nås. Hver og en som har en oppgave er like viktig. Det fellesskapet som etableres innad i teamet og blant venner og konkurrenter har stor betydning også for livet utenfor gokartsporten. Barn og unge lærer at samarbeid gir resultater, at konkurranse ikke er fiendeskap og at dyktighet skapes over tid. Forberedelse, nøyaktighet og tålmodighet må til for å lykkes.

 

At gokart har vært platformen for de fleste av dagens stjerner i Formel 1 er et faktum - og for unge talenter og deres støtteapparat er dette en kilde til inspirasjon.

 

Sett et fornuftig mål for den satsningen dere ønsker å gjøre, deretter kan målet heves til det nivået som passer for dere.

Hvem kan kjøre?

Hvem kan kjøre?

Hvem kan begynne å kjøre ? Jenter og gutter fra det året de fyller 6 ! Det er den foresatte som da må avgjøre når tiden er moden for å starte med trening. En rekke førere har startet allerede i den alderen og har vist at de takler både kjøreteknikk og vurdering av situasjonene på banen. Uten konkurransepress og der hovedmotivasjonen er å ha det moro - og spennende - er en god start. Siden unge gokartentusiaster starter med sporten på litt ulike alderstrinn er det også slik at de starter i ulike gokartklasser. Klassene relaterer seg til motorvolum og gokartens størrelse.

Komme igang

Komme igang

Hvordan komme igang?

 

Inngangsporten til gokart er ofte en felles interesse for motorsport i en familie. Kanskje har en av familiens voksene deltatt i en motorsportsgren og fortsatt har glødende interesse for sporten. En glød som har smittet over til neste generasjon. Da er ikke veien til gokartsporten så lang.


For å komme igang er det bare å ta kontakt med Klepp motorsport. Vi kjører lisens-kurs flere ganger pr. sesong. Se "Nybegynnerkurs" under "Trening, løp og kurs". Et godt råd kan være å reise til et stevne og observere hvordan andre takler en dag i depoet og på banen.


Forøvrig er det ingen forutsetning å delta i løp med en gang en har anskaffet en gokart og utstyr. Selvfølgelig skal en begynne med trening, kjøre runde etter runde og sørge for å føle seg trygg, med et solid fotfeste i miljøet.

 

For å trene eller kjøre løp er det noen formalia som må ordnes. Se oversikt.

 

Dette og andre ting som er nødvendig for å bli startklar får nye førere hjelp med i klubben sin.

Klasser

Klasser

KLASSER SOM BLIR KJØRT I NORGE
Aldersgrenser gjelder for det året en fyller, eks. kan en starte med cadetti som 5 åring hvis en fyller 6 i løpet av året.
Klasse Cadetti: Trening fra 6 år. Løp fra 7 år til 10 år
Klasse Mini: Fra 9 år til 13 år 

Klasse Junior125: 12 til 16år 
Klasse X30: Fra 14 år .
Klasse Rotax: Fra 14 år.

Klasse Rotax DD2:  Fra 15 år.

Klasse KZ2: Fra 15 år.
 

Lisenser og avgifter

Lisenser og avgifter

bottom of page