top of page

Styret

Styret kan kontaktes på reve.karting@outlook.com

Utleieansvarlig: Ingvar Kirkhus (post@kartservice.no)

Nettstedsansvarlig: Håvard Molde (reve.karting@outlook.com)

Vedtekter

Historie

Klepp Karting Klubb ble offisielt stiftet den 23. mars 1984.

En gjeng som hadde arbeidet med diverse baneprosjekter/planer i nesten 2 år.

Første styret i klubben besto av følgende:

Asbjørn Aanestad, formann

Per Nysted, nestformann

Karl Kleppe, sekretær

Tor Stavnheim, kasserer

Sveinung Kleppe, materialforvalter

og øvrige styremedlemmer:

Kjell Sverre Braut og Tore Hauge

 

Flere konkrete prosjekter til bane ble vurdert, Laland og et annet prosjekt nord for der banen ligger i dag.

 

Omsider var alle søknader godkjent, og noen av dem som skal ha hovedæren for at banen ble en realitet er disse:

Lars Brunes (ordfører i Klepp)

Harald Thu  (Entreprenør og byggeleder)

Rune Espedal (tegnet banetrasseen)

Stein Arild Boi Pedersen og Gunnleif Borsheim ( maskinpark)

Sveinung Kleppe (laget lysanlegget + el.planlegging)

Karl Kleppe og Halvdan Krohn (PR, kursvirksomhet)

+ mange andre som også burde stått på denne listen.

 

Lørdag 20. desember 1986 startet arbeidet med å bygge banen.

 

Første løp ble arrangert 26. april 1987, og da var banen den suverent flotteste og beste i landet, med strøm, trykkluft og overbygget depotanlegg med plass til nesten100 startende.

Vi hadde mange "fighter" med NBF om lysanlegget som erstattet flaggvakter, men vi fikk invitert FIA's internasjonale banegodkjennings "general", Robert Langford over fra England, og han godkjente  med begeistring banen som to-stjerners.

bottom of page