top of page
Søk

Årsmøte

Oppdatert: 22. feb. 2021

Det vil bli avholdt årsmøte den 22.02.21 klokken 18:00. I tråd med tiden vil dette foregå på Teams.


Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkallelse

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent

Sak 3: Valg av 2 personer til å underskrive årsmøtereferat

Sak 4: Årberetningen for foregående år

Sak 5: Regnskap pr 31.12 foregående år

Sak 6: Revisors beretning

Sak 7: Budsjett for inneværende år

Sak 8: Andre saker som ønskes forelagt årsmøtet

Sak 9: Valg av styreleder

Sak10: Valg av styremedlemmer og varamedlem

Sak 11: Valg av revisor

Sak 12: Valg av delegater til KNA’s landsmøte

Sak 13: Valg av valgkomite


Husk at medlemskap må være betalt for å stemme. Vi håper så mange som mulig har mulighet til å stille!


Link til teams-møtet:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ae6d002ac5a94422eb8f014f1d34bbadb%40thread.tacv2%2F1612710410278%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522f8a213d2-8f6c-400d-9e74-4e8b475316c6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25228ad079cf-c9d3-4493-84ff-dc4ca8ae7fb3%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=93dbee6c-2034-41ef-ad55-57a60a64498d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

237 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Banen blir utleigd helga 12-13. september. Dette er ein forpliktelse som klubben har, men som vanligvis blir lagt på løpshelger i Vestlandsmesterskapet. Pga av avlyste løp i år blir det lagt på ei van

Grunnet stor smittespredning i den siste tiden i hele landet må vi avlyse løpet 29. august etter avtaler med Klepp Kommune. Smitten har hatt en oppblomstring etter ferien både lokalt og i hele landet

bottom of page