top of page
Treningsansvarlig

Treningsansvarlig

Oppgaver for treningsansvarlig - gokart og bil                           

 

Holde åpent i fastsatt treningstid:
Kart - Tirsdager kl 17.00 til 20.00
Kart - Søndag kl 12.00 til 18.00

 

Bil - Etter avtale med Baneutleie koordinator 

 

Kode til dørlås fås ved henvendelse til treningskoordinator.
Foreta innsjekk
Føre protokoll for trening. (Alle klasser skal føres på egne/nye skjema for hver treningsdag.)
Kontrollere alle lisenser som må være gyldige.
Kontrollere at treningsavgift er betalt eller eventuelt kreve betaling.
Treningsavgift skal være betalt før det er lov å kjøre på banen. Se reglement.
Dersom en fører ikke har lisens/debutantkort må det løses engangslisens som koster kr 75.- pr dag.
I følge reglemang for testkjøring, ref. kartsportboken.
Sjekk at førstehjelpsutstyr og båre er på plass.
Dette er plassert på hyllen i tårnet samt i lagerrom.

 

Gjennomfør trening
Kart:
       Del opp i klasser.
       Kjør de forskjellige klassene i 15-20 min i hver omgang.
Bil:
       Avtal kjørebehov med førere
       Pass på avsperring mot publikum i depot, Se eget regelverk for biltrening.
       Eventuell grus og stein på banen skal fjernes etter kjøring 


Gi påtale til fører og foresatt om noen kjører ureglementert. 
Det skal kjøres sakte i depot!
Det skal alltid være minst en myndig person i tårnet som overvåker kjøringen og styrer lysanlegget.
Det er viktig at nye førere og førere som er usikre får kjøre for seg selv om de ønsker det.
Nye førere må også instrueres om på og avkjørings rutiner ved trening.

 

Rydding.
Det skal ryddes i depotområdet etter trening.
Samle tomme flasker og sett disse i kasser i klubbhus.
Bossdunker skal tømmes i bosscontainer.
Det skal ryddes i toaletter og boss skal tømmes i bosscontainer.

Gi informasjon til nye folk som kommer til banen.
Dersom det kommer nye folk som er interessert i sporten vår så gi så god informasjon som mulig.
Slukke lys og skrue ned eventuell varme.
Sjekke og låse dører og vinduer.
Låse porten.
 
Ved ulykke:
Stans treningen.
Gi førstehjelp.
Kontakt om nødvendig lege/ambulanse – Telefon 113.
Gi beskjed til formann
Gi melding til politi – Telefon 02800.
Skriv rapport om hendelsesforløpet.
Gi beskjed til foresatte/pårørende om de ikke er på banen.

Anker 2
bottom of page